מרכז מסחרי, הוד השרון

מרכז מסחרי בן שתי קומות בלב שכונת מגורים הנבנה באיכות ובסטדנרט תדהר
2
קומות
מאוכלס
סטטוס
קבוצת תדהר
יזם

מרכז מסחרי בהוד השרון המערבית הכולל 2 קומות מסחר.