TNS, מגדל השחר, גבעתיים

חברת מחקר
תחום פעילות
400
מ"ר
אבישי איטר
ניהול ופיקוח
הסתיים
סטטוס

חברת TNS, חברת מחקר וסקרים מובילה, העבירה את משרדיה למגדל השחר ובחרה בתדהר עבודות גמר להשלמת עבודות הגמרים.

תדהר לשירותכם

האנשים של תדהר עומדים לשירותכם, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר


    מכירות ושירות 8383✱ | משרדים 3604✱

    התדהר 14 רעננה