INNOVIZ

עבודות גמר בשטח של 14,000 מ"ר הכוללים 5 קומות וישמשו כ-450 עובדים.
רכבים אוטונומיים
תחום פעילות
14,000
מ"ר
רם גולדברג
אדריכלות
מרגולין טק
פיקוח
הסתיים
סטטוס

3 שנים אחרי שתדהר גמרים בנתה לחברת INNOVIZ את המשרדים הקודמים, החברה גדלה ועברה למשרדים חדשים.
INNOVIZ, שעובדים בתחום פורץ הדרך של רכבים אוטונומיים, זכו בהתאם לעיסוקם לעיצובו של רם גולדברג ברוח החדשנות.
הפרויקט מתפרש על פני 14,000 מ"ר הכוללים 5 קומות וישמשו כ-450 עובדים.
בין היתר כולל הפרויקט מעבדות מתקדמות לביצוע מחקר ופיתוח, שהותאמו לדרישות ספציפיות ועברו ושדרוג טכנולוגי משמעותי.
בנוסף נבנה חדר כושר לעובדים, אזורי ישיבה וקפיטריה.