קבוצת תדהר

תדהר-מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה: ספטמבר 2023

 1. קבוצת תדהר בע”מ ו/או חברות אחרות בקבוצות תדהר (“החברה” או “תדהר“) מכבדת את פרטיות לקוחותיה, הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט של החברה הזמין בכתובת: https://tidhar.co.il (“האתר“) או ובאפליקציה שלה (“האפליקציה“), המופעלים על ידי תדהר (“המשתמשים“). תדהר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים, ומחויבת להגן על המידע האישי שלהם, ולשם כך פועלת בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות שלהלן והוראות הדין החל.
 2. תדהר מאמינה כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך ונאסף אודותיך אגב השימוש באתר ובאפליקציה. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי תדהר ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על ידה כחלק מביקורך ומשימושך באתר ובאפליקציה.
 3. הכניסה או השימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת להוראות מדיניות הפרטיות. השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות כל השירותים המוצעים בהם, כפוף להסכמת המשתמשים למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של תדהר אשר ניתן למצוא ב: https://tidhar.co.il/legal-terms. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי השימוש או למדיניות הפרטיות להלן, אנא הפסק את הגלישה באתר ואת השימוש באפליקציה לאלתר.
 4. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וחלה בקשר לכל המשתמשים באתר ובאפליקציה.

כללי

 • במסגרת השימוש באתר או באפליקציה אתה עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. הנך מצהיר כי ידוע לך שאינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי אתנו תלוי ברצונך והסכמתך.
 • השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.
 • זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך בחברה. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, כמוסבר להלן.
 • אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים לשם מטרותיהם המסחריות. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק על מנת לספק את השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות אחרות המפורטות להלן.
 • אנחנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר או האפליקציה.

אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא”ל לכתובת: [email protected].

סוגי המידע שייאספו

להלן פירוט של סוגי המידע שאנו אוספים:

מידע סטטיסטי/אגרגטיבי שאינו מזהה

 1. אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, סוג מערכת הפעלה, מיקום ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברות לאתר או לאפליקציה. החברה אוספת מידע סטטיסטי\אגרגטיבי שאינו מזהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים בקשר עם השימוש באתר או באפליקציה, לרבות התנהגויות המשתמשים ודפוסי פעילות, ההצעות שעניינו אותם, עמודים שנצפו, וכדומה. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא ישמש כדי לזהות משתמש כלשהו באופן אישי.

מידע אישי

 1. במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאת החברה, כגון רישום לניוזלטר ו/או קבלת מידע שיווקי מהחברה, נאסוף את המידע שמסרת במסגרת הרישום.
 2. במידה והנך מתעניין בפרויקטים הנמצאים בשיווק, כפי שיופיעו מעת לעת באתר או באפליקציה, אנו נאסוף ונעבד את המידע שמסרת במסגרת מילוי הפרטים שמילאת בקשר עם פרויקט/ים ספציפיים. מידע זה כולל את שמך המלא, דוא”ל, טלפון ותוכן הפניה.
 3. במידה והנך רוכש או בחרת להתקשר עם החברה בהסכם התקשרות (כדוגמת הסכם מכר) אנו אוספים מידע מסוים אודותיך כפי שמפורט בהסכם ההתקשרות/הסכם המכר. מידע זה כולל בין היתר, את פרטי הקשר שלך, פרטי זיהוי (ת.ז. או דרכון), מידע פיננסי (פרטי חשבון בנק, פרטי תשלום, פרטי משכנתא ועוד). כמו כן, מידע נוסף אודות עיבוד המידע אודותיך בקשר עם רכישת דירה מפורט בהסכם ההתקשרות בינך לבין החברה.
 4. במידה והנך רוכש ובחרת לבצע כניסה לאזור האישי שלך ב”פורטל” באמצעות הרשאת כניסה שניתנה לך על ידי החברה או לעשות שימוש באפליקציה, יוצג לך מידע אשר זמין אודותיך בחברה, לדוגמה פגישות שקבעת עם אנשי מקצוע בחברה, הסכם המכר שלך עם החברה, הצעות מחיר שהוצעו לך במסגרת תכנון הדירה, פרטי הספקים שבחרת להתקשר עמם, ועוד. כמו כן, נאסוף מידע שמסרת לנו דרך הפורטל או באמצעות האפליקציה, לדוגמה במסגרת דיווח על תקלה או בפתיחת קריאת שירות, נאסוף אודותיך מידע כמו שם מלא, טלפון, תוכן קריאת השירות וקבצים שבחרת לעלות במסגרת הקריאה.
 5. במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות לשונית “צור קשר” באתר או באפליקציה, נאסוף את המידע שמסרת לנו במסגרת שליחת הפניה, לרבות שם מלא, טלפון, כתובת דוא”ל ותוכן הפניה.
 6. במידה ובחרת להגיש מועמדות לאחד מהתפקידים המפורסמים באתר תחת לשונית “קריירה“, נאסוף את המידע שמסרת לנו לצורך הגשת המועמדות, לרבות שם מלא, דוא”ל, מספר טלפון, תפקיד אחרון, השכלה, קורות החיים שהעלית, וכו’.
 7. במידה ובחרת להשתתף בסקר או משוב בקשר עם רכישת דירה מהחברה, אנו נאסוף את המידע שמילאת בסקר/משוב, לצורך שיפור חווית השירות והפקת תובנות בנוגע להליכי השירות והמכירה. מידע כאמור עשוי לכלול את פרטי הקשר שלך, תשובותיך לשאלות הנשאלות בסקר ועוד.

שימוש ב- Cookies

 1. האתר והאפליקציה משתמשים ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובאפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והאפליקציה להעדפותיך האישיות, לפתח ולשפר את האתר והאפליקציה והשירותים שניתנים במסגרתם, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
 2. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט ותמונות גרפיות מזעריות אשר הדפדפן או הפלטפורמה של המשתמשים יוצרים לפי פקודה, והמוצבות על גבי דפי האתר והאפליקציה ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר ניגשת לאתר או לאפליקציה, העוגיות מפיקות הודעה על פעולה זו. העוגיות משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו לשפר את דפי האתר והאפליקציה ומאמצי השיווק שלנו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן או היישום הרלוונטי נסגרים, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר של המשתמש או נשלחות לחברה, לרבות ספקים הפועלים מטעם ועבור תדהר, לצורך מתן השירותים הניתנים במסגרת האתר והאפליקציה. תדהר או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות יכולים לגשת מעת לעת לתוכן הנצבר בהן והוא עשוי להישמר בשרתיהם.
 3. כאשר העוגיות נשמרות על גבי מכשירך הן מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ובאפליקציה. ניתן לנטרל את העוגיות. כך, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות, אך יובהר כי מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר של המשתמש לא תמחק מידע ותוכן שכבר הועבר לתדהר או לצדדים שלישיים באמצעותן. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר והאפליקציה עשויה להיפגע, לרבות ביחס לאפשרות מתן השירותים (או חלקם). אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
 4. העוגיות משמשות לעיתים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום או בכניסה לאפליקציה. על כן, מומלץ להיזהר מלמחוק אותן ולעשות כן, רק אם המשתמש משוכנע כי שמר את כל הפרטים הדרושים לו לשימוש באתר במקום בטוח.
 5. אנו עשויים לעשות שימוש גם בעוגיות של צדדים שלישיים. למשל, עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים את חווית הגלישה או השימוש עבור המשתמשים שלנו, ולהסיק תובנות סטטיסטיות. מידע נוסף על עוגיות אלו תוכלו למצוא באתר של גוגל בכתובת: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.
  כמו כן, החברה עושה שימוש בכלי של LogRocket. מידע נוסף על עוגיות אלו תוכלו למצוא באתר שלLogRocket בכתובת: https://logrocket.com/.
 6. האתר והאפליקציה עשויים לעשות שימוש במידע של המשתמשים על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי (“חברות הפרסום“), המוטמעים באתר ובאפליקציה. תדהר תהיה רשאית לשתף מידע כאמור של המשתמשים עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע כאמור אודות המשתמשים, וזאת למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 7. המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר ובאפליקציה, עשויות להגיע משרתים של חברות הפרסום. לצורך תפעול וניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות מעת לעת עוגיות במכשיר המשתמש ומשבצות “משואות רשת” (“Web Beacons“) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר והאפליקציה. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר, באפליקציה ובפרסומות. השימוש שחברות הפרסום אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן, שנמצאת באתרי האינטרנט של אותן חברות, ולא למדיניות הפרטיות של תדהר.

מתן גישה  למידע

 1. לטובת ביצוע פעולות מסוימות, במסגרת השירותים המסופקים על ידי תדהר, ייתכן שיתבקש אישור גישה לשירותים מסוימים במכשירך. הרשאות אלו כוללות, בין היתר:
  1. גישה לשירותי מיקום – על מנת שתדהר תוכל להציע לך מסלולי נסיעה, הצעות מיטביות אשר רלוונטיות למקום בו אתה נמצא, וכן לצרכי אבטחת מידע.
  2. גישה למצלמה ולגלריית התמונות – לצורך צירוף של תמונות לקריאות שירות ויצירת קשר.
  3. גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – למשל – קבלת עדכון אודות פעולות בחשבונך, עדכון אודות מועדי מסירת דירות, עדכון אודות הצעות או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.
 2. מובהר כי אינך מחויב באישור מתן הגישה לשירותים כאמור לעיל וכי באפשרותך לבטל/למנוע גישה אליהם באמצעות מכשירך, אולם יצוין כי ביצוע פעולה כאמור עשויה להוביל לכך שלא תוכל ליהנות ממלוא השירותים המסופקים על ידי תדהר באפליקציה.

שימוש שאנו עושים במידע

 1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
  1. ביצוע וניהול ההתקשרות עם הלקוחות והמשתמשים.
  2. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובאפליקציה ולשפר את חוויית המשתמש שלך.
  3. לצורך מענה לפניות ששלחת לנו בנושאים שונים, לרבות בנושאי שירות לקוחות, הגשת קורות חיים למשרה שפורסמה באתר, התעניינות בפרויקט/ים בשיווק ומענה לקריאת שירות שפתחת.
  4. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והאפליקציה וכדי לשפר את פעילויות ושירותי החברה.
  5. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר או באפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
  6. לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האתר והאפליקציה.
  7. שיפור השירותים שלנו, ביצוע סקרים והפקת תובנות בנוגע להליכי השיווק והמכירה בחברה.
  8. במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.
  9. לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעמנו, לקוחותינו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור.
  10. לעמוד בדרישות כל דין, לרבות לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.
  11. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת המידע לצדדים שלישיים

 1. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, תדהר רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן:
  1. העברה לספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובאפליקציה. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן ישיר.
  2. העברה לשותפים שלנו כדוגמת חברות ייזום או קבלנות שאיתם אנו משתפים פעולה בקשר עם פרויקטים נדל”נים שונים.
  3. העברה לצדדים שלישיים וספקים אשר יופיעו באפליקציה, לבחירתך, בקשר עם מפרט הדירה שרכשת.
  4. העברה לנותני שירותים שמסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים, לרבות שירותי ענן כגון ספקי CRM, שירות ביצוע סקרי שביעות רצון, שירותי תפעול אתר האינטרנט או האפליקציה שלנו, שירותי דיגיטל ומדיה (כולל שירותי פרסומות) ועוד.
  5. העברה לצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את לקוחותינו, בכפוף לכך שיוכלו לבקש את הפסקת השירות בכל עת.
  6. לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית). הינך מסכים כי תדהר, או גופים מטעמה העוסקים בעיבוד מידע, עשויים לפנות אליך, על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שתדהר עורכת על בסיס המידע שנשמר אצלה כאמור לעיל. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, הצעות ערך, תוכן חדשותי ותכנים נוספים לפי בחירתה של תדהר. אתה רשאי, בכל עת, לבקש להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר מתדהר או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר ביחס לגופים מסוימים או למטרות מסוימות.
  7. לשם בדיקת נאותות לצורך עסקת השקעה פוטנציאלית, או במקרה של מכירת חלק או כל מניות או נכסי החברה לצד שלישי, או במקרה אחר בו החברה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר את המידע שבידיה.
  8. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף.
  9. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לחברה.
  10. במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר ובאפליקציה, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  11. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.
 2. הנך מאשר ומסכים כי המידע אודותיך יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות לצורך אחסון ועיבוד, בהתאם להוראות הדין.

פלטפורמות נוספות

 1. האתר והאפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי תדהר או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

 1. החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט כך שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

דיוור שיווקי

 1. במידה והסכמת לקבל דיוור מהחברה, נשלח אליך מידע, הצעות ופרסומים הקשורים לחברה. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת [email protected].
 2. נוסף על מקרים בהם תיתן את הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת והצעות שיווקיות או פרסומיות מתדהר או מצדדים שלישיים מטעמה, במקרים שבהם תמסור לתדהר את פרטי ההתקשרות שלך אגב התקשרות עם החברה בהסכם (כדוגמת הסכם מכר), או משא ומתן לקראת התקשרות, תדהר תהיה רשאית לפנות אליך בהצעות שיווקיות ופרסומיות הקשורות במוצרים ובשירותים בהם התעניינת, בדרכים המנויות בחוק, ללא צורך בקבלת הסכמתך המפורשת לכך. כמובן, הנך רשאי לבקש, בכל עת, שלא ישלחו אליך עוד דברי פרסומת כאמור, באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת [email protected], או בדרך שבה התקבל דבר הפרסומת. סעיף זה מהווה הודעה לפי סעיף 30א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.

מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותיי

 1. בכפוף להוראות הדין, למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע אישי מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר באמצעות האתר והאפליקציה של תדהר ובמאגרי המידע שלה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יכולים לפנות בכתב בדרכים הקבועות בהוראות הדין או באמצעות פנייה לכתובת הדוא”ל: [email protected], ויעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות אלה, בהתאם להוראות הדין.

שמירת מידע אישי

 1. אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת והסבירה על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל.
 2. לתשומת ליבך, נתונים לא אישיים ונתונים סטטיסטיים אשר אינם מזהים באופן ישיר, עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלת זמן, ואנו רשאים לעשות בהם שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה ולכל מטרה אחרת בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

פניה אלינו

 1. לשאלות בנוגע למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל . [email protected]