לקט ישראל

קבוצת תדהר עובדת בשיתוף פעולה הדוק מול לקט ישראל, הן בתרומות כספיות והן בהתנדבות במרכז המיון של הארגון.

לקט ישראל הינו ארגון הפועל להציל את עודפי המזון הראויים והמזינים בישראל למען אלה באוכלוסייה הזקוקים להם.
הארגון אחראי לאיסוף ולקטיף של עודפי מזון מגוונים ואיכותיים וחלוקה שלהם, בעזרת עמותות שונות ברחבי הארץ, למאות אלפי אנשים הזקוקים לכך. קבוצת תדהר עובדת בשיתוף פעולה הדוק מול הארגון, הן בתרומות כספיות והן בהתנדבות במרכז המיון של הארגון.
מעבר לפן החברתי החשוב של העשייה של הארגון, ההשפעות הסביבתיות של הצלת מזון ומניעת הפיכתו לפסולת אורגנית הינן חשובות ביותר.