תדהר משווה תמורה

פרויקט "תדהר משווה תרומה" משווה כל תרומה של אחד מאנשי קבוצת תדהר (עד לסכום של 1,000 ₪ בשנה) לכל עמותה ולכל ארגון שהם מעוניינים לתרום לו.

תדהר משווה תמורה

אנשי תדהר מוזמנים לקחת חלק בתרומת הכספים שמבוצעת על ידי הקבוצה. פרויקט “תדהר משווה תרומה” משווה למעשה כל תרומה של אחד מאנשי קבוצת תדהר (עד לסכום של 1,000 ₪ בשנה) לכל עמותה ולכל ארגון שהם מעוניינים לתרום לו. הקבוצה הציבה מספר קריטריונים להשוואת התרומה, בין היתר – מטרת ארגון היעד של התרומה למען אחת מהמטרות הבאות: תמיכה באוכלוסיות מיוחדות, צמצום פערים חברתיים וסיוע לאוכלוסיות נזקקות או קידום קיימות ואיכות הסביבה.