any clip, מגדל השחר, גבעתיים

היי טק
תחום פעילות
860
מ"ר
מיקי קורנהויז ושני פרי
אדריכל
אבישי איטר
ניהול ופיקוח
הסתיים
סטטוס

תדהר עבודות גמר ביצעה עבור any clip את עבודות הגמר והמעטפת במשרדים החדשים שלהם במגדל השחר בגבעתיים, בשטח כולל של כ-860 מ"ר.

תדהר לשירותכם

האנשים של תדהר עומדים לשירותכם, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר

    למשרות פתוחות לחצו כאן


    מכירות ושירות 8383✱ | משרדים 3604✱

    התדהר 14 רעננה

    any clip, מגדל השחר, גבעתיים