שיתוף פעולה עם עמותת "אמץ לוחם"

פרויקט “אמץ לוחם” של האגודה למען החייל מחבר בין חברות ליחידות לוחמות בצה”ל. במסגרת זו מאמצת תדהר יחידת עילית בצה”ל. הפעילות מייצרת מעורבות ושיתוף בין אנשי תדהר, כחברה המאמצת לבין חיילי היחידה המאומצת ומעצימה את תחושת הזדהות העובדים עם היחידה ואת תחושת גאוות היחידה של הלוחמים. בין היתר, הפרויקט כולל קיום פעילויות משותפות לרווחתם של הלוחמים, תמיכה בהם בזמני לחימה, סיוע לחיילים נזקקים והעסקתם בחברת המאמצת ועוד.