דו"ח פומבי לשנת 2022

שכר שווה

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

תאריך פרסום הדו”ח – 1.6.2023

קבוצת תדהר, קבוצת הנדל”ן הפרטית הגדולה בישראל מכירה באחריותה ובהשפעתה לקדם בענף הנדל”ן תרבות של שוויון לכלל האוכלוסיות והמגדרים. כחברה שערכיה המובילים הם דאגה לאנשים, שוויון וכבוד הדדי, אנו פועלים כל העת לקידום שוויון מגדרי, גיוון והכללה עוד בטרם פורסם התיקון לחוק. מטרתנו היא להוביל באחריות את הנושא בענף הנדל”ן אשר במשך שנים נחשב לענף “גברי”.
אנו פועלים לצמצום פערים בשלל התפקידים בענף הבניה בכלל ובמקצועות ההנדסה בפרט, עוד מהשלבים הראשונים באקדמיה. אנו נמצאים בשיח מתמיד עם המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, בכדי לקדם ולעודד נשים ולפתוח בפניהן אפשרויות העסקה מגוונות ומאתגרות. אנו משקיעים וגאים בתהליכי הקליטה והקידום של נשים למגוון תפקידים בחברה, מתפקידים מנהלתיים ועד לתפקידי שטח.

באוגוסט 2020, בוצע תיקון משמעותי לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, המורה על כל מעסיק מעל 518 עובדים, חובת פרסום דו”ח שנתי, המפרט את פערי השכר הממוצע בין נשים לגברים באמצעות חלוקת נשות ואנשי החברה לקבוצות עם מאפייני תפקיד דומים.

בהתאם לדרישות החוק, ביצענו עבודת פילוח מעמיקה וחילקנו את נשות ואנשי החברה ל-14 קבוצות בעלות מאפיינים דומים, בהתאם לתחומי עיסוק, וותק, תפקידי ניהול ואופי העבודה, בכדי לייצר בסיס להשוואה בין נשות ואנשי הארגון.

מנתוני הדו”ח עולה כי ברוב הקבוצות, מצאנו פערים של אחוזים בודדים בלבד (בין 0.1%-3.2% בלבד), מחציתם לטובת הנשים ומחציתם לטובת הגברים.  בניתוח מעמיק של הנתונים, גילינו שרוב הפערים נובעים מסיבות הנוגעות למהות התפקיד, וותק וניסיון מקצועי.
בהתאם להנחיות החוק ותכליתו, בקבוצות בהן נכללים עובדות ועובדים ממין אחד בלבד, לא ניתן לבצע השוואה.

אנו נמשיך לפעול לטובת צמצום פערים מגדריים ואפליה מכל סוג שהיא ולקידום נשים בענף ובחברה ולייצר עבורן סביבת עבודה שיווניות ומעצימה.