מגוון פעולות התנדבות במסגרת !HELP של עמותת "בוא ונתערב"

מגוון פעולות התנדבות במסגרת !HELP של עמותת "בוא ונתערב"

HELP! היא פלטפורמה לפעולות התנדבות חד-פעמיות, המאפשרת לעובדי תדהר לקחת חלק בהתנדבות בהתאם לצורך של העמותה המפעילה את הפלטפורמה. תדהר מאפשרת לעובדים להתנדב לא התחייבות ארוכת טווח, אלא לסייע באופן חד-פעמי, במטרה לאפשר לעובדים להתנדב בהתאם ללוז שלהם. בכך הגדלנו גם את מספר המתנדבים מקרב תדהר.